Synodical News

Hierdie opwindende kursus word aangebied op Dinsdag 7 Augustus 2018 van 09:00 – 16:00 Ontdek ‘n vars perspektief tot berading, met praktiese voorstelle van hoe  ‘n gesprek met tieners gevoer behoort te word. Hierdie kursus neem die boek “Dansend met die Lewe” deur Kobus Anthonissen as ‘n raamwerk vir die teologiese perspektiewe wat behandel gaan word. […]

“We are a compassionate, inclusive community belonging to the Triune God, living obediently to transform the word.”    So lui die visie wat verteenwoordigers van die verskillende bedieninge van die VGK Kaapstreek Sinode verlede jaar gesamentlik geformuleer het. “Die kerk se visie help ons om doelbewus ons roeping as gestuurdes van Christus in die wêreld uit […]

Op Vrydag 18 Mei het Stephen Pedro, bestuurder van die Taakspan: Getuienis in en deur Gemeentes, Charmaine Stofberg,  bestuurshoof van CLF  (http://www.clf.co.za/) en Rineke van Ginkel , navorser by BNS (Beyers Naude Sentrum vir Publieke Teologie: https://bit.ly/2IykLBX)  saam besin oor hoe hulle mekaar as vennote kan ondersteun en bystaan in hul onderskeie take. Rineke van Ginkel het […]

#URCSA_CAPE #BELHAR: NEWS FROM THE MODERATOR, REV.PIETER GROVE: Please watch this video where he introduces you to URCSA CAPE’s new appointed CEO, Rev. Godfrey Baartman. May God bless your challenges and leadership. https://youtu.be/HdoL2dLjflo

“Vakante gemeentes is een van ons grootste uidagings.” Só is onlangs tydens die kern- en ondersteuningsbedieninge van die VGK Kaapland se strategiese beplanningsessie by Belhar besluit. Ds Stephen Pedro, nuut-aangestelde PSD (Predikant in Sinodale Diens) by Getuienisaksie en verantwoordelik vir die Taakspan Getuienis deur Gemeentes, sal veral fokus op toerusting en opleiding om dié uitdaging […]