Presbytery of Stellenbosch

Franschhoek: 1894

Dr SV Burrows, cell: 084 300 1787, tel: 021 876 2632, fax: 021 876 2851, email: [email protected]
Scr: Sr S Arendse, tel/fax: 021 876 2851, cell: 072 610 0161
Admin: Sr M Muller, cell: 072 045 9906, email: [email protected]
PO Box 33, Franschhoek, 7690
Church Bld: Dirkie Uys Street, Franschhoek

Idasvallei

1st Min: Rev. D Bock, cell: 067 166 5537 / 084 996 1100, tel: 021 808 3710, email: [email protected]
2nd Min: Rev. W Koopstad, cell: 084 469 3109
Scr: Sr V Jumat, cell: 083 704 6872, tel: 021 883 9380, email: [email protected]
Tres: Sr G Burton, cell: 083 400 9808, tel: 021 808 4545, email: [email protected]

Kayamandi

Dr SS Mahokoto, cell: 083 745 3405 / 071 866 2498, email: [email protected] /  [email protected]

Koelenhof: 1977

Rev. DJ Meyer, cell: 084 465 2425, tel/fax: 021 865 2425, email: [email protected]
Scr: Br D Jonkers, cell: 072 774 3069
Tres: Sr A du Toit, cell: 072 418 2474
PO Box 73, Koelenhof, 7605
Church Bld: Slaley, Kromme Rhee Road, Koelenhof

Kylemore: 1980

Rev. C Spanneberg, cell: 073 382 9727, tel: 021 885 1272, email: [email protected]
Scr: Sr M Fourie, tel: 021 885 2805 (Mon.-Thurs., 17:00-19:00)
Tres: Br J Williams
PO Box 2330, Dennesig, Stellenbosch, 7601
Church Bld: Kerk Street, Kylemore

Rynse Gemeente Stellenbosch: 1890

Dr A Daniels, cell: 078 542 4970, tel: 021 886 4709, email: [email protected] /  [email protected]
Scr: Sr V Jumat, cell: 083 704 6872, tel: 021 883 9380, email: [email protected]
Tres: Br B Hendrikse, tel: 021 883 3593, cell: 083 683 2769, email: [email protected]
PO Box 1164, Stellenbosch, 7599
Church Bld: Bloem Street, Stellenbosch

Simondium: 1961

Vacant
Cons: Rev. DJ Meyer, cell: 084 465 2425, tel/fax: 021 865 2425, email: [email protected]
Scr. Br G Swarts, cell: 078 518 6860, tel/fax: 021 874 1741, email: [email protected]
PO Box 8, Simondium, 7670
Church Bld: Klapmuts Way, Simondium

Stellenbosch: 1905

Rev. CD Jacobs, cell: 066 255 1684, email: [email protected]
Scr: Sr J Adonis, tel: 021 889 5235, cell: 072 298 1086, email: [email protected]
Tres: Sr J Samuels, tel/fax: 021 889 5091
Church Bld: cnr Lang & William Street, Cloetesville, 7600

Vlottenburg: 1963

Prof. RW Nel, cell: 082 334 3739, email: [email protected]
Scr: Sr R van Niekerk, cell: 072 892 4458, email: [email protected]
Tres: Br T Opperman, cell: 073 1947 186, email: [email protected]
PO Box 81, Vlottenburg, 7599
Church Bld: Stellenbosch Kloof Road, Vlottenburg