NEWS

#URCSA_CAPE #BELHAR: NEWS FROM THE MODERATOR, REV.PIETER GROVE: Please watch this video where he introduces you to URCSA CAPE’s new appointed CEO, Rev. Godfrey Baartman. May God bless your challenges and leadership. https://youtu.be/HdoL2dLjflo

Die VGK SA Gestig (Belhar) het weer vir die eerste keer sedert 1975 ʼn erediens gehou in hulle eertydse kerkgebou – die historiese SA Sendinggestig Museum in Langstraat, Kaapstad. Hierdie erediens was die afskop van ʼn jaarlange viering van hulle 219de verjaarsdag in aanloop tot die 220ste verjaarsdag op 22 April 2019. Die SA Sendinggestig is […]

“Vakante gemeentes is een van ons grootste uidagings.” Só is onlangs tydens die kern- en ondersteuningsbedieninge van die VGK Kaapland se strategiese beplanningsessie by Belhar besluit. Ds Stephen Pedro, nuut-aangestelde PSD (Predikant in Sinodale Diens) by Getuienisaksie en verantwoordelik vir die Taakspan Getuienis deur Gemeentes, sal veral fokus op toerusting en opleiding om dié uitdaging […]