Uncategorized

VGKSA SARON: VAKATURE-VOLTYDSE LERAAR Die kerkraad en gemeente van die Verenigende Gereformeerde Kerk (VGK) SARON Gemeente maak in afhanklikheid van en in afwagting op God die vakature van ‘n leraarspos aan die breë kerk bekend. GEMEENTEPROFIEL VGK-Saron  is een van die oudste gemeentes in die Ring van Tulbagh. Dit is ‘n plattelandse dorpie met 3,309 lidmate en […]

Alle leraars word weer vriendelik uitgenooi om aansoek te doen vir die vakature: Voltydse Leraar: VGK De Aar-Oos Gemeente. Alle aansoeke kon nie ontvang word nie as gevolg van die heengaan van ons geliefde skriba. Die sluitingsdatum is daarom verleng na 31 Maart 2021 vir u om weer u aansoek in te dien soos gestipuleer […]

Circular MSS Coordination Forum Application Covid 19 Diaconia (new) Application form – Central Fund Circular from Core and Support Ministries of URCSA Cape Form for 1000-member Project Diaconia – Strategie SKS

Belhar Oos: 1995 Rev. R Noemdoe, cell: 083 553 4646,  tel 021 903 6387 tel: 021 952 8336, noemdoe@telkomsa.net PO Box 608, Kuilsriver, 7579 Church Bld cnr, St Vincent Drive & Sampson Street, Belhar Bellville: 1956 Rev. DDJ Kuys, cell: 079 501 2121, tel 021 930 8696 (h), d.kuys@mweb.co.za Scr: Pieter Esterhuizen, vgkbellville.skriba@axxess.co.za Adm Ass: Sr Marion van Niekerk, tel 021 951 2005 fax: 086 539 8286, vgkbellville.kantoor@axxess.co.za […]

Calitzdorp: 1904 Rev JA November, cell: 083 565 7076, tel/fax: 044 213 3404, jna@polka.co.za Scr/Tres: Sr Hilda Winnster, tel: 044 213 3115 PO Box 22, Calitzdorp 6660 Church Bld: Petersen Str, Bergsig, Calitzdorp De Rust: 1954 Rev C van der Heever, cell: 072 332 8644, tel: 044 241 2259, fax. 044 241 2228, cvdheever53@outlook.com Scr/Tres: Sr Caral-Ann Makier, tel/fax. 044 241 2228 PO […]

  • 1
  • 2