Uncategorized

Die Kerkraad en gemeente van die Verenigende Gereformeerde Kerk in Keimoes (VGK Keimoes) maak in afhanklikheid van die Here die vakature van ‘n tentmaker-leraar bekend. Gemeenteprofiel:VGK Keimoes is een van sewe gemeentes in die Ring van Upington binne die Streeksinode Phororo. Dit is ‘n lattelandse gemeente met 379 belydende lidmate en 90 dooplidmate. Die gemeente […]

DIE GEMEENTE SAREPTA: HET ‘N VAKATURE BESKIKBAAR VIR DIE VOLGENDE POSISIE: HULPPREDIKER (WYK SILVERSANDS) AANVANGSTERMYN: 1 DESEMBER 2021 (Onderhewig aan goedkeuring van Ring van Sarepta)TERMYN: Die aanvanklike termyn is beperk tot EEN (1) jaar volgens die Kerkorde, maar mag verleng word met instemming van beide partye en die gepaardgaande toestemming van die Ring. VEREISTES VIR […]

VGKSA SARON: VAKATURE-VOLTYDSE LERAAR Die kerkraad en gemeente van die Verenigende Gereformeerde Kerk (VGK) SARON Gemeente maak in afhanklikheid van en in afwagting op God die vakature van ‘n leraarspos aan die breë kerk bekend. GEMEENTEPROFIEL VGK-Saron  is een van die oudste gemeentes in die Ring van Tulbagh. Dit is ‘n plattelandse dorpie met 3,309 lidmate en […]

Alle leraars word weer vriendelik uitgenooi om aansoek te doen vir die vakature: Voltydse Leraar: VGK De Aar-Oos Gemeente. Alle aansoeke kon nie ontvang word nie as gevolg van die heengaan van ons geliefde skriba. Die sluitingsdatum is daarom verleng na 31 Maart 2021 vir u om weer u aansoek in te dien soos gestipuleer […]

  • 1
  • 2