All posts by: mariette

About mariette

Die skepping behoort op ons gebedslys te wees – ook in ons eredienste.  Hier is ‘n gebed wat ons kan gebruik om mee dankie te sê. LIED OOR DIE HEERLIKHEID VAN DIE SKEPPING* Voorganger           Vir grond en see en lug in die harmonie van kleure, Almal            […]

“Vakante gemeentes is een van ons grootste uidagings.” Só is onlangs tydens die kern- en ondersteuningsbedieninge van die VGK Kaapland se strategiese beplanningsessie by Belhar besluit. Ds Stephen Pedro, nuut-aangestelde PSD (Predikant in Sinodale Diens) by Getuienisaksie en verantwoordelik vir die Taakspan Getuienis deur Gemeentes, sal veral fokus op toerusting en opleiding om dié uitdaging […]

“Vakante gemeentes is een van ons grootste uidagings.” Só is onlangs tydens die kern- en ondersteuningsbedieninge van die VGK Kaapland se strategiese beplanningsessie by Belhar besluit. Ds Stephen Pedro, nuut-aangestelde PSD (Predikant in Sinodale Diens) by Getuienisaksie en verantwoordelik vir die Taakspan Getuienis deur Gemeentes, sal veral fokus op toerusting en opleiding om dié uitdaging […]

PRESBYTERY PRIMARII ALIWAL-NORTH Rev. MKHUSELI BOYCE MASELE AMANDELBOOM Rev. PIETER JOHN WEST CALA Br. BULELANI MATETA CALEDON EV. JOHAN WAGENSTROOM CARNAVON Rev. KENNETH VAN RENSBURG CLANWILLIAM Rev. PEDRO ADEN OCTOBER COLESBERG Rev. WILLEM JACOBUS AVENANT EBENEZER Rev. JOHN DANIEL WIESE GEORGE Rev. CHARLTON CROWLEY GRAAFF-REINET Rev. PETRUS JOHANNES GYSMAN KRAAIFONTEIN Rev. MARIUS VAN SCHALKWYK MALMESBURY […]