All posts by: mariette

About mariette

VGKSA SARON: VAKATURE-VOLTYDSE LERAAR Die kerkraad en gemeente van die Verenigende Gereformeerde Kerk (VGK) SARON Gemeente maak in afhanklikheid van en in afwagting op God die vakature van ‘n leraarspos aan die breë kerk bekend. GEMEENTEPROFIEL VGK-Saron  is een van die oudste gemeentes in die Ring van Tulbagh. Dit is ‘n plattelandse dorpie met 3,309 lidmate en […]

The past month of March has been a very busy time for PSD Stephen Pedro, Manager of Congregational Ministry. He facilitated a number of faith-discerning processes with congregations that included workshops and exploratory discussions. During these discussions, the focus was on the missional calling and task of the congregations, as well as on their vacant […]

Alle leraars word weer vriendelik uitgenooi om aansoek te doen vir die vakature: Voltydse Leraar: VGK De Aar-Oos Gemeente. Alle aansoeke kon nie ontvang word nie as gevolg van die heengaan van ons geliefde skriba. Die sluitingsdatum is daarom verleng na 31 Maart 2021 vir u om weer u aansoek in te dien soos gestipuleer […]

Prop. Pieter Windvogel is a child of the Cape Winelands in Robertson. He is the son of Jan Jakobus Windvogel (deceased 28 years ago) and Susanna Johanna (neé Keyster). As a child, his father had a great influence on his life. “I could always go to him with any issue that came my way. The […]

Prop. Pieter Windvogel is ‘n kind van die Kaapse Wynlande in Robertson. Hy is die seun van Jan Jakobus Windvogel (alreeds 28 jaar gelede oorlede) en Susanna Johanna (neé Keyster). As kind, het sy pa ‘n groot invloed op sy lewe gehad. “Ek kon altyd na hom gaan met enige kwessies wat op my pad […]

This past weekend a very important conference took place at URCSA Midros, Middelburg in the Karoo where the Presbytery of Graaff-Reinet met. Rev. Stephen Pedro, MSS of Congregational Ministry, facilitated the first of a series of conferences commissioned by a Synod resolution mandating him to initiate presbytery discussions on how to reach workable solutions for […]

Proponent Bulelwa Soganga-Potwana was born on 20 October 1988 in the friendly Eastern Cape city of Port Elizabeth. Her parents are Miseka Dorees Soganga and the late Mr Zamile Nqandela. She started her education at Mdengentonga Primary School and matriculated at Ndyebo Senior Secondary School in Motherwell Port Elizabeth. “As a child, and later as […]