Moderators ds Nelis Janse van Rensburg (NGK) en dr Llewellyn MacMaster (VGK) doen ‘n beroep op ons:

 

Diaconia, die gesamentlike barmhartigheidsbediening van die NG Sinode van Wes-Kaapland en die Verenigende Gereformeerde Kerk Streeksinode Kaapland, stel vandag hulle rampondersteuningstragie bekend om voedselsekuriteit en humanitêre hulp in die provinsie te verbeter. Dit kom ondanks die feit dat etlike gemeentes regoor die streek alreeds sedert die aanvang van die inperking, aktief by hulpverlening betrokke is. Lees die volledige mediavrystelling hier.

Klik hier vir die formele basisdokument waarop die strategie gegrond is.  ‘n Een-blad opsomming is in Afrikaans en Engels beskikbaar.

Gemeentes kan ook aansoek doen om finansiële bystand uit die rampfonds. Voltooi die aansoekvorm HIER en e-pos vir Ria by [email protected].