Predikante van verskillende sinodes wat die feesvieringe bygewoon het.

Op 14 April 1994, slegs dertien dae voor die eerste demokratiese verkiesing, het die destydse Nederduitse Gereformeerde Sendingkerk (NGSK) en die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Afrika (NGKA) saamgekom en die VGKSA (Verenigende Gereformeerde Kerk in Suidelike Afrika) gestig.

Hierdie jaar herdenk die VGKSA 25 jaar van genade en eenheid. Om hierdie besondere geleentheid te vier, het die VGKSA twee nasionale feeste gehou: een vroeër hierdie jaar (April 2019) in Bloemfontein en een die afgelope week (24 tot 29 September 2019) in Kaapstad. Die Kaapse fees is so geskeduleer dat dit saamgeval het met die VGKSA Algemene Sinodale Kommissie (ASK) -vergadering.

Die fees het afgeskop met ‘n Akademiese Seminaar by die Fakulteit Teologie in Stellenbosch op Dinsdag 24 September. Tydens hierdie seminaar is daar gefokus op die uitdagings wat die kerk na 25 jaar in die gesig staar.

Op Donderdag 26 September is ‘n spesiale diens gehou om die 33ste herdenking van die Belydenis van Belhar te vier. Die moderator van die VGKSA Algemene Sinode, ds prof Leepo Modise het tydens hierdie diens gepreek.

Vroeg die Saterdagoggend  van 28 September het die Brigade hul jaarlikse dril- en sangkompetisie in Groenpunt Stadion gehou. Die aand was daar ‘n dinee waar ds prof T Kgatla (voormalige moderator van die VGKSA ) die spreker was. Die moderator van die NG Kerk se Sinode Wes-Kaapland, ds Nelis Janse van Rensburg,  het tydens hierdie geleentheid ‘n boodskap van gelukwensing aan die VGKSA oorgedra.

Op Sondag 29 September 2019 is die 25 jaar-feesvieringe afgesluit met ‘n spesiale nagmaalsdiens by UWK. Ds Prof Daan Cloete het tydens hierdie geleentheid uit Johannes 17 gepreek. Dit was ‘n besielende en aangrypende diens. Verskeie kore het opgetree en al sewe streeksinodes van die VGKSA was by hierdie diens verteenwoordig.

Gaan kyk gerus op ons Facebookblad by URCSA CAPE (https://www.facebook.com/URCSACAPE/) na die video-opnames van al die feesgebeure. Daar is ook ‘n spesiale feesboek beskikbaar wat die verhaal van die VGKSA vertel. (Kontak LUS Boekwinkel by [email protected] vir besonderhede.

Baie dankie aan elkeen wat die nasionale fees hier in die Kaap spesiaal gemaak het. Dit was voorwaar ‘n fees wat ons altyd sal by bly.

Hendry Tromp (Skriba van die VGKSA Streeksinode Kaapland)
+27 (0)73 691 4299
[email protected]