Die VGK George-kerkraad wat die werkswinkel bygewoon het.

Ds Stephen Pedro, bestuurder van die Taakspan vir Gemeentegetuienis, het die afgelope naweek, op uitnodiging van die VGK George-kerkraad, ‘n werkswinkel gefasiliteer. Die kerkraad se versoek was: “Kom help ons, as gemeente, om ons geestelik en andersins voor te brei vir die gewigtige taak wat vir ons voorlĂȘ, naamlik om ‘n leraar te beroep.”

Op Saterdag 27 Oktober het ds Pedro ‘n werkwinkel met die kerkraad gefasiliteer en saam het hulle geluister na mekaar, na God (saam ‘n ankerteks vir die kerkraad gekies en gelees; ‘n teks wat hulle nou ook voortaan elke keer sal saamlees en na sal luister gedurende die beroepingsproses), hulle het geluister na die storie van die gemeente die afgelope 28 jaar (en ‘n storiemuur gebou), asook saam gedroom oor die toekomspad waarlangs God die gemeente verder wil lei en gebruik.

“Die kerkraad is baie opgewonde oor hierdie geestelike oefening en daar word beoog dat ons dit sal opvolg met ‘n tweede ontmoeting vroeg in die nuwe jaar,” vertel ds Pedro.

Op Sondag 28 Oktober het hulle die naweek afgesluit onder leiding van die konsulent, ds Johan Louw; ds Pedro het die boodskap gebring. Hy het onder andere die gemeente herinner aan die gewigtigheid van die beroeping van ‘n nuwe leraar en dat almal moet saam bid, na God moet luister en hul bydrae lewer sodat die proses spoedig afgehandel kan word.

Ds Pedro preek die Sondag

Ds Pedro het verder, na aanleiding van Joh 21: 20-21, die gemeente daaraan herinner dat ons deur God na alle mense gestuur is om te getuig en te dien. Maar dat die gemeente ook die eenheid en onderlinge sorg vir mekaar nie moet nalaat nie. Die opdrag om te gaan getuig en te dien (die missio Dei) is aan elkeen wat in God glo en ‘n navolger van Jesus Christus is, gegee. Ons kan dit doen, want ons het God, Heilige Gees, in ons.

Ds Pedro het ook ‘n beroep op die gemeente gedoen om voort te gaan om te getuig en te dien, sodat wanneer die nuwe leraar kom, hy/sy hierop kan voortbou saam met die kerkraad en gemeente.

Kontak ds Pedro by [email protected] vir meer besonderhede.