Gragory Jacobs

Die Kuratorium van die VGKSA aan die Fakulteit Teologie, Universiteit Stellenbosch, keur aan die einde van die jaar weer ‘n paar finalejaar-studente om gelegitimeer en as predikante beroep te word. Ons stel hulle graag oor die volgende paar weke aan u voor.

Gragory Jacobs is ‘n kind van die Karoo. Hy is in die Noord-Kaap, Noupoort gebore en getoë, en het sy laerskool aan die Primêre Skool Eureka voltooi. Vir sy sekondêre skoolopleiding is hy na die Hoërskool Florida in Ravensmead, naby Kaapstad.

Sy ouma, Meggie Jacobs, het die grootste invloed op sy vormingsjare gehad; hy het by haar grootgeword. Sy was ‘n baie sterk vrou en altyd gereed om mense te help en by te staan. Sy was ‘n mens met baie wysheid en goeie mense-verhoudinge. “Ek is vandag waar ek is, as gevolg van haar,” sê Gragory. “As sy nog geleef het, sou sy vandag baie trots wees om te weet ek is in my finale jaar teologie.”

Gragory doen tans sy tesis oor die kerlike tug. In sy navorsing probeer hy vasstel waaroor die die tug ten diepste gaan en wie tugwaardig is. Let wel die woord, ‘waardig’, in die formulering. Hy fokus veral op die tug van predikante.

Sy droom vir sy toekomstige gemeente is om geestelik te kan groei, effektief vaardighede in hul gemeentelede te kan ontwikkel, sodat hulle onafhanklik en sterk kan staan en nie net ‘n positiewe impak op hul gemeente kan maak nie, maar veral ook op hul gemeenskap.

Om hierdie droom te kan verwesenlik, behoort Gragory se goeie leierskap, gedissiplineerde werksetiek en sy ervaring en vaardighede van veral  kinder- en jeugbediening hom goed te pas kom. Hy sal ook baie graag by sy toekomstige gemeente op hul ondersteuning wil staatmaak, veral ten opsigte van hul kultuur en manier van dinge doen; hoe die gemeente as geloofsgemeenskap leef ten opsigte van hul roeping.

En dan is die grootste verrassing natuurlik dat Gragory ‘n ballroom en Latin American dans-entoesias is! “Dit hou my fiks, gee my lewensenergie en help my om te ontspan wanneer alles te veel word. Dit leer goeie dissipline” sê hy.

“Alle dank aan my ouers vir hul ondersteuning deur die jare; ook ‘n groot dankie aan elkeen wat ‘n bydrae gemaak het tot die sukses van my studies.”

 

Kontak Gragory by [email protected] vir meer inligting.