Hierdie opwindende kursus word aangebied op Dinsdag 7 Augustus 2018 van 09:00 – 16:00

Ontdek ‘n vars perspektief tot berading, met praktiese voorstelle van hoe  ‘n gesprek met tieners gevoer behoort te word.

Hierdie kursus neem die boek “Dansend met die Lewe” deur Kobus Anthonissen as ‘n raamwerk vir die teologiese perspektiewe wat behandel gaan word. Die boek gebruik deurgaans die beeld van ‘n danser wat op die lied van die lewe dans as ‘n metafoor vir die mens se soeke na ‘n gelukkige lewe. Die kursus wil ‘n alternatiewe mens en God beskouing voorhou, wat mense kan ondersteun om ‘n gelukkige, vervulde lewe te leef ten midde van gebrokenheid en lyding.  Die kursus dek temas en vrae wat in tipiese beradings gesprekke, met veral tieners, na vore kom, soos:

 • Hoe beïnvloed my kinderjare my lewe?
 • Watter rol speel my onderbewussyn?
 • Wat is sonde?
 • Wat is sieklike selfliefde en hoekom is dit deel van my lewe?
 • Hoe kan ‘n alternatiewe godsbeeld (bv. God as Moeder) my help in my geloofsreis?
 • Hoe kan ek anders dink oor wedergeboorte, bekering en my verhouding met God? (‘n vars teologiese perspektief)
 • Wat is gesonde selfliefde en hoe vorm ek dit?
 • Hoe kan ek verlies en woede hanteer?
 • Hoe kan ek lewensvreugde ervaar in plaas van stres, uitbranding en verslawing?

‘n Hele aantal praktiese voorstelle, terapeutiese hulpmiddels en voorbeelde sal ook deurgaans gegee word, wat in beradings gesprekke met tieners prakties aangewend kan word.

Deelnemers moet vooraf 2 hoofstukke van die boek “Dansend met die Lewe” lees as voorbereiding vir die kursus.  Dit sal as pdf dokument per epos aangestuur word.

Aanbieder: 

Kobus Anthonissen (teologiese perspektiewe en gesprek fasiliteerder) met kundiges rondom terapeutiese hulpmiddels en voorbeelde.

Voorbereiding:     

Kursusgangers lees hoofstuk 10 en 11 van die boek wat as pdf aangestuur sal word.

Plek: 

NG Kerk Bellville-Uitsig

17 Mountainview Rylaan

Ridgeworth

Datum:      

Dinsdag 7 Augustus 2018

Tyd:   

09:00 – 16:00

Koste:   

R500pp (die kursusfooi sluit middagete, notas sowel as die boek “Dansend met die Lewe” deur Kobus Anthonissen in)

Inskrywings:       

NG Kerk Bellville-Uitsig, Madeleine Schutzler [email protected], 021-919-4220

Inbetaling:   

NGK Bellville-Uitsig

ABSA

Rek 1450580909

Takkode:  523410

Verwysing:  Beradingskursus/naam

NB: Bewys van betaling moet ge-epos word aan [email protected]

VBO punte:  6 VBO punte (‘n addisionele 5 VBO punte kan verwerf word deur die boek na afloop van die kursus te lees en ‘n 2 bladsye opsomming daarvan te stuur aan [email protected])

Meer oor Kobus Anthonissen:

Kobus was ‘n hospitaalleraar met ‘n doktorsgraad in kliniease pastoraat  wat hom daarna verder bekwaam het in psigoanalitiese pgsigoterapie wat hy vandag steeds as pastor beoefen. Hy was etlike jare dosent in kliniese pastoraat by die Fakulteite van teologie by Stellenbosch en Wes Kaapland.

Program Dinsdag 7 Augustus 2018

09:00

 • Verwelkoming en inleiding

09:15

 • Toepassing 1: storie vertel tegnieke: byvoorbeeld lifeline / genogram / “story cubes”

09:45

 • Hoe beïnvloed my kinderjare my lewe?
 • Watter rol speel my onderbewussyn?
 • Wat is sonde?
 • Wat is sieklike  selfliefde en hoekom is dit deel van my lewe?

Bespreking

10:45

 • Toepassing 2: introspeksie tegnieke b.v. man/vrou of simboliese tuinbou

11:00

 • Teetyd

11:30              

 • Hoe kan ‘n alternatiewe godsbeeld (bv. God as Moeder) my help in my geloofsreis?
 • Hoe kan ek anders dink oor wedergeboorte, bekering en my verhouding met God? (‘n vars teologiese                    perspektief)

Gesprek

12:30              

 • Toepassing 3: die gebruik van visuele uitbeelding en simboliek bv. foto’s en natuur elemente

13:00

 • Middagete

13:45

 • Wat is gesonde selfliefde en hoe vorm ek dit?
 • Hoe kan ek verlies en woede hanteer?

Gesprek

14:45              

 • Toepassing 4: die gebruik van “memory” en ritueel b.v. scrapbook / altaar bou, begrafnis ritueel,                      plant van boom, ens

15:00

 • Hoe kan ek lewensvreugde ervaar in plaas van stres, uitbranding en verslawing

15:30              

 • Toepassing 5: die gebruik van musiek en kleur

15:50

 • Afsluiting

16:00

 • Verdaag

 

Ds. Anriette de Ridder. Predikant in Sinodale Diens: Jeug en Familie.